De verschillen tussen Brits en Amerikaans Engels

Er zijn veel verschillen tussen Brits en Amerikaans Engels. Hoewel ze beide dezelfde taal spreken, hebben ze verschillende accenten, woordenschat en grammatica.

Een van de duidelijkste verschillen in uitspraak is de manier waarop de “r” wordt uitgesproken. Brits Engels heeft de neiging om de “r” minder uit te spreken dan Amerikaans Engels. Een ander verschil in uitspraak is de “a” in woorden als ‘bath’ en ‘glass’. In Brits Engels wordt deze uitgesproken als “ah”, terwijl in Amerikaans Engels dit meer als “ae” wordt uitgesproken.

Naast uitspraak zijn er ook verschillen in woordenschat. Bijvoorbeeld: het Amerikaans Engels gebruikt het woord “apartment” om te verwijzen naar een flat, terwijl in het Brits Engels dit “flat” wordt genoemd. Het Amerikaans Engels gebruikt ook het woord “sidewalk” voor wat in het Brits Engels “pavement” is.

Grammaticaal zijn er ook verschillen. Een daarvan is het gebruik van de verleden tijd van ‘get’. In het Brits Engels gebruikt men “got” in plaats van “gotten”, wat vaak in het Amerikaans Engels wordt gebruikt. Een ander verschil is het gebruik van meervoudsvormen. Zo gebruikt men bijvoorbeeld in het Amerikaans Engels vaak “math” in plaats van “maths” voor “wiskunde”, en “sports” in plaats van “sport” voor “sporten”.

Kortom, er zijn veel verschillen tussen Brits en Amerikaans Engels. Hoewel de meeste mensen elkaar wel begrijpen, is het goed om bewust te zijn van de verschillen als je reist of communicatie voert met mensen uit een ander Engels sprekend land.

Check Also

El alcalde de Londres apuesta por el arte contemporáneo en lugar de por una estatua de Isabel II en Trafalgar Square

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *