Geschäftsbedingungen en de AVG: wat moet je weten?

Als ondernemer kom je er niet onderuit: het opstellen van algemene voorwaarden voor je bedrijf. Dit zijn voorwaarden waar klanten of opdrachtgevers automatisch mee akkoord gaan bij het aangaan van een overeenkomst. Maar sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018, zijn er bepaalde zaken waar je als ondernemer extra op moet letten bij het opstellen van je algemene voorwaarden. In dit artikel lees je wat je moet weten over “Geschäftsbedingungen en de AVG”.

Verplichte informatie in algemene voorwaarden
Allereerst is het belangrijk om te weten dat er bepaalde informatie verplicht is om op te nemen in je algemene voorwaarden, zoals je KvK-nummer, btw-identificatienummer en contactgegevens. Daarnaast moet je duidelijk vermelden welke leveringsvoorwaarden er gelden, hoe betalingen worden geregeld en welke garanties er worden gegeven. Ook moet je aangeven hoe eventuele geschillen kunnen worden opgelost.

Daarnaast speelt de AVG een belangrijke rol bij het opstellen van algemene voorwaarden. Deze Europese privacywetgeving heeft namelijk gevolgen voor hoe je omgaat met persoonsgegevens van klanten.

Persoonsgegevens in algemene voorwaarden
In algemene voorwaarden staat vaak omschreven hoe er wordt omgegaan met persoonsgegevens van klanten. Voor de AVG is het belangrijk dat dit zo transparant mogelijk gebeurt. Klanten moeten kunnen begrijpen welke persoonsgegevens worden verzameld, waarom dat gebeurt en hoe lang deze bewaard worden. Ook moeten klanten instemmen met het verzamelen van hun gegevens.

In de algemene voorwaarden moet dus duidelijk worden omschreven welke persoonsgegevens er worden verwerkt en met welk doel. Het is daarnaast belangrijk te vermelden hoe deze gegevens worden beveiligd en wie er toegang tot heeft. Ook moet duidelijk worden vermeld hoe klanten inzage kunnen krijgen in hun gegevens of deze kunnen laten verwijderen.

Conclusie:
Het opstellen van algemene voorwaarden is voor elke ondernemer van belang. Maar in het kader van de AVG is het extra belangrijk om hier kritisch naar te kijken. Het is van belang om transparant te zijn over de persoonsgegevens die worden verwerkt en klanten moeten hierin instemmen. Het is daarom aan te raden om juridische hulp in te schakelen bij het opstellen van algemene voorwaarden en het inregelen van de AVG binnen je bedrijf. Op deze manier voorkom je dat je als ondernemer achteraf voor onvoorziene problemen komt te staan en kun je je klanten op een veilige en transparante manier bedienen.

Check Also

El alcalde de Londres apuesta por el arte contemporáneo en lugar de por una estatua de Isabel II en Trafalgar Square

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *