Tag Archives: verschillen

De verschillen tussen Brits en Amerikaans Engels

Er zijn veel verschillen tussen Brits en Amerikaans Engels. Hoewel ze beide dezelfde taal spreken, hebben ze verschillende accenten, woordenschat en grammatica. Een van de duidelijkste verschillen in uitspraak is de manier waarop de “r” wordt uitgesproken. Brits Engels heeft de neiging om de “r” minder uit te spreken dan Amerikaans Engels. Een ander verschil in uitspraak is de “a” …

Read More »

Wat zijn de verschillen tussen een allgemeine volmacht in het Nederlands en Engels?

Een volmacht is een document waarin een persoon toestemming geeft aan een andere persoon om namens hem of haar bepaalde handelingen te verrichten. In Nederland kennen we de allgemeine volmacht, terwijl in Engelstalige landen de general power of attorney wordt gebruikt. Wat zijn de verschillen tussen deze twee documenten? Een van de belangrijkste verschillen is de reikwijdte van de volmacht. …

Read More »