Wat zijn de juridische implicaties van Engelse algemene voorwaarden?

Engelse algemene voorwaarden zijn vaak van toepassing op producten en diensten die in Nederland worden aangeboden. Hoewel het gebruik van buitenlandse voorwaarden in beginsel mogelijk is, bestaan er wel juridische implicaties die van belang zijn voor zowel de aanbieder als de afnemer.

Om te beginnen moet er gekeken worden naar de geldigheid van de Engelse algemene voorwaarden. In Nederland geldt namelijk het principe dat algemene voorwaarden alleen van toepassing zijn als zij bekend zijn gemaakt aan de wederpartij en zij de mogelijkheid hebben gehad om deze voorwaarden te lezen en te aanvaarden. Dit wordt ook wel de ‘terhandstellingseis’ genoemd. Het is dus van belang dat de Engelse voorwaarden op een duidelijke manier aan de klant worden gepresenteerd en dat deze klant kan begrijpen wat de inhoud van deze voorwaarden is.

Een ander belangrijk punt is de vertaling van de Engelse voorwaarden naar het Nederlands. In sommige gevallen kan het nodig zijn om een vertaling aan te bieden aan de afnemer om ervoor te zorgen dat deze de inhoud begrijpt. Als de vertaling niet beschikbaar is, kan de klant de voorwaarden niet accepteren en is er dus geen wederzijdse overeenkomst van kracht.

Daarnaast is het van belang om te weten welk recht er geldt bij geschillen over de Engelse algemene voorwaarden. In de meeste gevallen zal het Engelse recht van toepassing zijn op de Engelse voorwaarden. Dit betekent dat er soms verschillen kunnen bestaan tussen het Nederlands en Engels recht. Het is dus belangrijk om bijvoorbeeld de regels rondom aansprakelijkheid te vergelijken en te kijken naar eventuele afwijkingen.

Tot slot is het goed om te weten dat bepaalde bedingen in de Engelse voorwaarden wellicht niet geldig zijn in Nederland. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij exoneratieclausules, waarin aansprakelijkheid wordt uitgesloten. In Nederland wordt dit soort bedingen niet altijd geaccepteerd en kunnen er dus discussies ontstaan over welke regels er precies van toepassing zijn.

Samenvattend is het gebruik van Engelse algemene voorwaarden mogelijk, maar moeten er wel diverse juridische implicaties in acht worden genomen. Het is dan ook aan te raden om een deskundige in te schakelen om te zorgen dat de algemene voorwaarden aan de Nederlandse wet- en regelgeving voldoen en dat de contractuele relatie tussen aanbieder en afnemer op een correcte manier is geregeld.

Check Also

Ein Polizist, der wegen des Todes von George Floyd verurteilt wurde, wurde im Gefängnis 22 Mal erstochen

Derek Chauvin, Polizist, der wegen Mordes an dem Afroamerikaner George Floyd verurteilt wurde, 22 Mal …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *