Wat zijn de verschillen tussen een allgemeine volmacht in het Nederlands en Engels?

Een volmacht is een document waarin een persoon toestemming geeft aan een andere persoon om namens hem of haar bepaalde handelingen te verrichten. In Nederland kennen we de allgemeine volmacht, terwijl in Engelstalige landen de general power of attorney wordt gebruikt. Wat zijn de verschillen tussen deze twee documenten?

Een van de belangrijkste verschillen is de reikwijdte van de volmacht. In Nederland kan een allgemeine volmacht worden gebruikt voor allerlei soorten handelingen, zoals het beheren van financiën, het aangaan van contracten of het vertegenwoordigen van de volmachtgever in gerechtelijke procedures. In Engeland is de general power of attorney doorgaans beperkter van aard en wordt deze vooral gebruikt voor het beheren van financiën.

Een ander verschil is het formaat van het document. In Nederland is een allgemeine volmacht over het algemeen een vrij kort document dat beknopt omschrijft wat de gemachtigde mag doen. In Engeland kan de general power of attorney veel meer pagina’s beslaan, met gedetailleerde informatie over wat de gemachtigde wel en niet mag doen.

Ook in de manier waarop de volmacht wordt opgesteld bestaan verschillen. In Nederland wordt een allgemeine volmacht meestal opgesteld door een notaris, die ervoor zorgt dat het document aan alle wettelijke vereisten voldoet. In Engeland kan de general power of attorney door elke bekwame persoon worden opgesteld, hoewel het wel aan te raden is om juridische hulp in te schakelen.

Tot slot is er nog het verschil in terminologie. In Nederland wordt in een allgemeine volmacht gesproken over een volmachtgever en een gemachtigde, terwijl in Engeland de termen principal en agent worden gebruikt. Ook de details van de volmacht kunnen verschillen, afhankelijk van het land waarin deze wordt opgesteld.

Kortom, hoewel een allgemeine volmacht en een general power of attorney beide documenten zijn waarmee een persoon een ander persoon machtigt om namens hem of haar te handelen, zijn er toch behoorlijke verschillen tussen deze twee. Het is dan ook belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de lokale wet- en regelgeving wanneer je een volmacht opstelt.

Check Also

Asesinan en México a un precandidato a alcalde

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *