Wettelijke vereisten voor het opstellen van Geschäftsbedingungen

Geschäftsbedingungen zijn de regels en voorwaarden die van toepassing zijn op de relatie tussen een bedrijf en zijn klanten. Deze voorwaarden worden vaak opgesteld in een contract of algemene voorwaarden en worden gebruikt om de rechten en plichten van beide partijen te regelen. Bij het opstellen van Geschäftsbedingungen is het belangrijk om rekening te houden met de wettelijke vereisten die van toepassing zijn.

De wettelijke vereisten voor Geschäftsbedingungen verschillen per land. In Nederland zijn deze vereisten vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (BW) en de Wet Markt en Overheid (WMO). Het BW regelt onder andere de verplichte vermelding van de prijs en algemene voorwaarden bij het aanbieden van producten en diensten aan consumenten. De WMO is van toepassing op overheidsinstellingen die economische activiteiten uitvoeren en geeft regels voor het gebruik van algemene voorwaarden.

Een van de belangrijkste wettelijke vereisten voor Geschäftsbedingungen is dat ze duidelijk en begrijpelijk moeten zijn voor de klant. Dit houdt in dat de voorwaarden in begrijpelijke taal geschreven moeten zijn en niet te lang of te ingewikkeld mogen zijn. Ook moeten de voorwaarden vooraf aan de klant kenbaar worden gemaakt, bijvoorbeeld door ze te vermelden op de website of in een brochure.

Een ander belangrijk punt is dat de Geschäftsbedingungen niet in strijd mogen zijn met de wet. Zo mogen er bijvoorbeeld geen bepalingen worden opgenomen die in strijd zijn met de consumentenbeschermingswetgeving. Ook mag er geen sprake zijn van misleidende informatie of oneerlijke voorwaarden.

Het is verder van belang dat bedrijven de Geschäftsbedingungen niet eenzijdig kunnen wijzigen. Als het bedrijf de voorwaarden wil wijzigen, moet dit vooraf aan de klant worden medegedeeld en moet er vooraf toestemming worden gevraagd. Een bedrijf kan daarbij niet zomaar verwijzen naar een standaard wijzigingsclausule in de algemene voorwaarden.

Tot slot moeten de Geschäftsbedingungen op een toegankelijke plaats beschikbaar zijn. Dit betekent dat ze op de website vermeld moeten staan en op verzoek aan de klant moeten worden verstrekt. Het is echter niet toegestaan om voor het verstrekken van de voorwaarden kosten in rekening te brengen.

In het kort zijn er dus diverse wettelijke vereisten waarmee bedrijven rekening moeten houden bij het opstellen van hun Geschäftsbedingungen. Het is van belang om deze te kennen en toe te passen, om te voorkomen dat de voorwaarden niet rechtsgeldig zijn of dat er conflicten met klanten ontstaan.

Check Also

Henry Kissinger, eine zentrale Figur der US-Außenpolitik im zwanzigsten Jahrhundert, ist gestorben

Jüdisch und in Deutschland geboren, floh er 1938 vor den Nazis, ein Jahr vor Beginn …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *